MediCenter | МедиСофт

MediCenter

Програма за медицински център

MediCenter е съвременна информационна система, предназначена за медицински центрове, ДКЦ и груповите практики на специалисти.

Страницата е в процес на разработване.