MediLab | МедиСофт

MediLab

Програма за СМДЛMediLab е автоматизирана информационна система за обслужване на клинични лаборатории и лаборатории за рентген/образна диагностика.
Програмата е съобразена с  изискванията на Здравна каса и одобрена от НЗОК.
Инсталирана е и работи в СМДЛ (самостоятелни медико-диагностични лаборатории) и лаборатории в състава на болници и медицински центрове.

Програмата има следните основни функционалности:

 • бързо и лесно въвеждане на МДИ – всички данни се въвеждат само от една форма (екран), в това число данните на пациента, изпращащия лекар, изследванията, резултатите и пр.;
 • поддържане и отпечатване на лабораторни журнали;
 • контрол коректността на данните, като при въвеждането им, така и при генерирането на отчетите;
 • генериране на пълен обем отчети (елетронни и хартиени) към НЗОК и РЦЗ;
 • множество справки и търсене по видове изследвания, пациенти, изпращащи лекари, лабораторни лекари и др.
 • поддържа множество номенклатури: МДД (по пакети и цени), МКБ, адресни райони и списък от лекари с пълните им данни;
 • работа с няколко ценови листи, в зависимост от вида изследване (по каса, кешово, трудова медицина или др.)
 • възможност за импортиране на пациентски листи от файлове на НЗОК;
 • подробни извлечения за всеки изпращащ лекар по брой, видове и стойност на изследванията (перфекта справка за стимулиране на лекарите);

Интернет усилва нашите възможности, като го използваме за:

 • публикуване на резултатите от изследванията в автоматичен и ръчен режим, с възможност за проверка от пациенти и лекари;
 • проверка на осигурителния статус на пациента на сървъра на НАП;
 • работа в локална и виртуална мрежа, включително работа с изнесени звена.

Автоматоматизирания модул предоставя допълнителни функционалности:

 • управление на бар-код принтери и четци;
 • връзка с диагностично-лабораторни уреди (ПКК броячи, биохимия, …);
 • автоматично или единично сваляне на данните от свързаните уреди;