MediSoft-GP | МедиСофт

MediSoft-GP

Програма за GPMediSoft-GP e прогрaма за общопрактикуващи лекари, работещи със Здравна каса. Програмата е одобрена от НЗОК, доказано работоспособна и най-вече ЛЕСНА за работа.

MediSoft-GP има следните функционалности:

 • ускорено попълване и печат на всички медицински документи: амбулаторен лист, направления, рецепти, болничен лист, направления за хоспитализация и талони ТЕЛК/ЛКК, протоколи за лекарства, медицински удостоверения и много други (над 20) документи;
 • автоматично генериране на всички електронни и книжни отчети;
 • поддържане на електронно досие на пациентите с данни за направените прегледи, заболявания, диспансеризации и терапия.
 • поддържа множество регистри: за диспансеризирани пациенти, профилактики, детско и майчино здравеопазване, имунизационен календар за деца и възрастни и др.
 • дава множество справки за пациентите по възрастови групи, диагнози, диспансерни групи, рискови групи, назначена терапия, издадени документи и пр.

MediSoft-GP позволява лекаря да планира дейността си, като “подсказва” пациентите, подлежащи на профилактика, диспансерни прегледи, имунизация и всички дейности, регламентирани от касата.
MediSoft-GP е лесна за използване и не изисква специални умения за работа с компютър. Регистрирането на един преглед отнема по малко от 2 минути.

С цел минимално въвеждане на данни програмата:

 • следи месечния график и попълва автоматично поредните номера на амбулаторните листове и всички документи;
 • копира рецепти и амбулаторни листове с едно кликване;
 • “прихваща” диагнозата и основните данни от предходни посещения на пациента;
 • предлага готови шаблони на цялостни прегледи, често използвани термини и изрази;
 • има възможност за импортиране на пациентите от файл на РЗОК;
 • има актуални вградени справочници: МКБ, МДИ, лекарствен списък и много други.

MediSoft-GP позволява групова работа – титулярът на практиката може да назначи други лекари, които имат филтриран достъп до данните и персонална отговорност за регистрираните прегледи.
MediSoft-GP  се актуализира и поддържа по Интернет. Това е наша грижа. На «горещите» ни телефони групата за поддръжка при нужда ще «погледне»  Вашия компютър от разстояние и за минути ще реши възникналия проблем.
MediSoft-GP е надеждна програма: има вграден архиватор и деархиватор. Данните са добре защитени при срив в захранването, от неправомерен достъп или некоректно манипулиране с програмата. С едно кликване може да прехвърлите данните върху флашка или да ги изпратите в закодиран вид на нашия сървър.